Carl Abrahamsson och Mathilda Svensdotter i Guttamåla

Senast uppdaterad 22 maj, 2021 av Johan Abrahamsson

Carl och Mathilda var gifta i 61 år. De fick 9 barn i hemmet i Guttamåla. Gården var Carls föräldrahem. Av de 9 barnen utvandrade 5 till Nordamerika. 

  1. Äldste sonen Sven August blev skrädderiarbetare, först i Karlskrona och senare i Stockholm där han bl.a. arbetade på Nordiska kompaniet. Han gifte sig i Stockholm och bodde vid sin död i Bromma. Han fick inga barn. 
  2. Sonen Carl Manfrid emigrerade till Nordamerika.
  3. Sonen Abraham Carlsson emigrerade till Nordamerika.
  4. Dottern Elevida gifte sig med hemmansägaren Johan Carlsson i Långasjö. 
  5. Dottern Matilda Sofia emigrerade till Nordamerika.
  6. Sonen Johan Bernhard emigrerade till Nordamerika.
  7. Dottern Hulda Karolina gifte sig med lantbrukaren Rudolf Gerhard Jönsson från Bredasjö. Paret innehade gården i Guttamåla under c:a 3,5 år och fick under den tiden sonen Rudi. Hulda med familj flyttade sedan till lägenheten “Lyckan” på Tving nr 86.
  8. Dottern Ester Viktoria vistades ett drygt halvår i Karlskrona stadsförsamling, innan hon återkom till Guttamåla och gifte sig med Karl Ander Karlsson från Vissefjärda.

Muntlig tradition säger att Carls tanke från början var att gifta ihop dottern Nanny med Karl Ander och att paret skulle ta över gården. Men Ander fattade istället tycke för Nannys syster Ester. 

  1. Dottern Nanny emigrerade till Nordamerika samma dag som systern Ester vigdes med Ander! Muntlig tradition säger att Nanny på båten till Nordamerika lärde känna en norrman, Karl Knudson. Dom gifte sig sedan i USA och var bosatta i Washington.  Nanny besökte Sverige två gånger, 1981 och sommaren 1985. 1985 kom hon i sällskap med en väninna. Under andra besöket i Sverige avled hennes syster Ester. Nanny kunde ej närvara vid begravningen utan var tvungen att flyga hem innan.
DatumHändelseÅlder
1876Carl Abrahamsson (äldst i sin syskonskara) blev ägare av Guttamåla 23 3/32 mtl.  [1] [2]~22/-
1879
3/10
vigdes Carl Abrahamsson, hemmansägare i Guttamåla i Tvings församling, och Mathilda Svensdotter, gårdmansdotter i Skeppetånga. Bådas första gifte. Carl Abrahamssons hinderslöshet intygad af. Past. Emb. i Tving. Mathilda Svensd-rs fader Gårdman Sven Sven Nilsson gifvit muntl. sitt samtycke till äktenskapet. Första lysningen var 1879-08-19. Sidan 125 i HFL.25/20
1881
26/1
föddes sonen Sven August, 1:sta barnet till Hemmansägaren Karl Abrahamsson o h Mathilda Svensdotter i Guttamåla Nr 23, pag 180 i HFL, paret varit gifta 1 år, han 28 år och hon 23. Dopvittnen: Torparen Per Persson och h Elin Abrahamsdotter i Gunseryd.27/22
1883
21/7
föddes sonen Carl Manfrid, 2:a barnet till Hemmansägaren Karl Abrahamsson o h Mathilda Svensdotter i Guttamåla Nr 23, pag 180 i HFL, paret varit gifta 4 år, han 30 år och hon 25. Dopvittnen: Hemmansegaren August Svensson och h Sara Pettersdotter i Skeppetånga.30/24
1886
21/1
föddes sonen Abraham, 3:dje barnet till Hemmansägaren Karl Abrahamsson o h Mathilda Svensdotter i Guttamåla Nr 23, pag 146 i HFL, paret varit gifta 7 år, han 33 år och hon 28. Dopvittnen: Hemmansegaren Sven August Niklason i Skumpamåla och h Ingrid M Abrahamsson.32/27
1888
20/8
föddes dottern Kersti Elevida, dotter till Hemmansegaren Carl Abrahamsson och hans Hustru Matilda Svensdotter i Guttamåla Nr 23, pag 146 i HFL. 4:de barnet, paret varit gifta 9 år, han 35 år och hon 30. Dopvittnen: Gårdman Sven Nilsson och hustru Karin Danielsdotter i Skeppetånga.35/29
1891
16/4
föddes dottern Matilda Sofia, dotter till Karl Abrahamsson i Guttamåla och h Matilda Svensdotter, 5:te barnet, paret varit gifta 12 år, han 38 år, hon 33. Pag 146 i HFL. Dopvittnen: Bond. P. J. Svensson och h. Math. Petersson i Guttamåla.38/32
1893
27/11
föddes sonen Johan Bernhard, 6:e barnet till Bonden Carl Abrahamsson i Guttamåla och hustru Matilda Svensdotter, paret varit gifta 14 år, han 40 år, hon 35. Pag 146 i HFL. Dopvittnen: Hemmanseg. Johan Aug. Svensson och h. h. Hilda C. Charlotta Abrahamsdr. Guttamåla40/35
1896
3/7
föddes dottern Hulda Karolina, 7:e barnet till Hemmansägare Karl Abrahamsson i Guttamåla och hustru Mathilda Svensdotter. Pag 149 i HFL. Dopvittnen: Torparen Anders Karlsson i Guttamåla och h. h. Maja Lena Magnusdotter43/37
1899
27/10
föddes dottern Ester Viktoria, 8:e barnet till Hemmansägare Karl Abrahamsson i Guttamåla och hustru Mathilda Svensdotter. Pag 149 i HFL. Dopvittnen: Sven August Olsson och h. h. Emma Svensdotter i Guttamåla46/41
1899
10/11
emigrerade sonen Carl Manfrid (16 år) till Amerika. Notis i utflyttningsboken.46/41
1901
25/10
(26/11)
utflyttade äldsta barnet Sven August till Karlskrona i en ålder av 20 år. Han måste sedan ha utflyttat från Karlskrona till Stockholm före 1909 då han återigen är tillbaka i Guttamåla.48/43
1902
10/6
föddes dottern Nanny Ingeborg, 9:e barnet till Hemmansägare Karl Abrahamsson i Guttamåla och hustru Mathilda Svensdotter. Pag 149 i HFL. Dopvittnen: Olof Andersson i Gäddegöl i Eringsboda förs. och h. h. Elin Svensson49/43
1903
13/3
emigrerade sonen Abraham till N. Amerika i en ålder av 17 år. Notis i utflyttningsboken.50/44
1909
5/11
emigrerade dottern Matilda Sofia till N. Amerika i en ålder av 18 år. Notis i utflyttningsboken.56/51
1909
28/12
inflyttade sonen Sven August från Gustav Wasas församling i Stockholm.56/51
1910
30/12
utflyttade återigen sonen Sven August till Gustav Wasas församling i Stockholm. 57/52
1911
7/10
födde dottern Kersti Elevida en son, Karl Gustaf. Kersti Elevida och sonens fader, Johan Carlsson var då trolovade. Faddrar var Kersti Elevidas föräldrar.58/53
1911
24/11
utflyttade dottern Kersti Elevida (23 år) och sonen Karl Gustaf till Långasjö 17, vigsel med hemmansägaren Johan Carlsson.58/53
1912
23/2
emigrerade sonen Johan Bernhard (18 år) till N. Amerika. Notis i utflyttningsboken.59/53
1920
24/12
utflyttade dottern Ester Viktoria (21 år) till Karlskrona amiralitetsförsamling.67/62
1921
25/7
inflyttade dottern Ester Viktoria från Karlskrona amiralitetsförsamling.68/62
1921
12/11
dottern Hulda Karolina (25 år) vigdes med Rudolf Gerhard Jönsson, lantbrukare från Bredasjö.68/63
1922
22/1
födde dottern Hulda Karolina sin och Rudolf Gerhard Jönssons son Rudvi Erik Vincent. Rudolf Gerhard Jönssons titel var då lantbrukare i Guttamåla. 68/63
1925utflyttade dottern Hulda Karolina, maken Rudolf Gerhard Jönsson och sonen Rudi Erik Vincent till lägenheten “Lyckan” på Tving 86. Rudolf Gerhard Jönssons titel var då lägenhetsägare i Tving.72/66
1925
20/6
vigdes dottern Ester Viktoria med Karl Ander Karlsson från Vissefjärda. Karl Ander Karlssons titel var då lantbrukare i Guttamåla.72/66
1925
20/6
emigrerade dottern Nanny Ingeborg (23 år) till N. Amerika. Notis i utflyttningsboken.72/66
1940
21/8
dog förre hemmansägaren Karl Abrahamsson i Guttamåla. Han föddes 1853 6/1. Dödsorsak: ålderdomssvaghet. Begraven 1940 1/9.87/81
1948
9/3
dog Mathilda Svensdotter i Guttamåla. Hon föddes 1859 4/9 i Skeppetånga-/88

https://grav.rotter.se/Gravsokview_print_img.php?export=print&g_id=105574