Karl Andersson och Hanna Eriksdotter i Bröstorp

Senast uppdaterad 12 februari, 2022 av Johan Abrahamsson

Barnen

  1. Ernst flyttade till sina morföräldrar i Hoby, som åtta-åring, för att vänjas av [Eric B Karlsson]. Han utvandrade till USA, gifte sig där med en svenska, Sigrid.
  2. Eric Bernhard
  3. Frida Eleonora
  4. Ellen Paulina
  5. Thure Edmund utflyttade som 20-åring till Fogelfors i Kalmar län och var handelsbiträde där i drygt 8 månader. Därefter tillbaka i Bröstorp igen. Som 30-åring vistades han en period i Ålem, handelsbiträde där. Flyttade därifrån till Ronneby stadsförsamling 1920, handelsföreståndare där och bodde inledningsvis i kvarter 34 III. Flyttade samma år till kvarter 32 III och gifte sig 1924 med Hulda Persson från Bräknegården, Bräkne-Hoby.
    kom efter slutad skolgång in i affärsbranschen. Först hade han anställning vid dåvarande firma Hårdh i Tving. Han konditionerade därefter på olika platser samt kom för många år sedan till Ronneby, där han under en följd av år hade anställning i Konsum. För flera år sedan övertog han speceri- och diverseaffären i hörnet av Karlskrona och Järnvägsgatorna [troligen avses hörnet av Karlskronavägen och Järnvägsgatan], vilken han drev till för en del år sedan då han överlät den. Thure Karlsson var under flera år mycket aktiv inom Ronneby Köpmannaförening. I övrigt ägnade han sin tid och sina krafter åt sin affärsrörelse. Personligen var den bortgångne en synnerligen rejäl och sympatisk person, vänlig och hjälpsam. Närmast sörjande är maka, en broder, hemmansägare Erik Karlsson i Tving, och en syster, Frida, gift och bosatt i Ramdala, samt syskonbarn.
DatumHändelseÅlder
1843
25/3
föddes Karl, son till gårdssmeden Anders Abramsson och dess hustru Elin Jönsdotter i Gredeby 67, Nättraby församling. Vittnen: gifte drängen Jöns Mattsson och dess hustru Elin Olasdotter samt drängen Olof Magnusson, alla från Gredeby
1856
1/2
föddes Hanna, dotter till bonden Erik Olofsson och hans hustru Elna Olasdotter (21 år) i nr 18 Mörtjuk, Bräkne-Hoby församling. Vittnen: hustru Inger Pålsdotter och bonden i Mörtjuk, Pehr Enarsson.
1877
13/7
vigdes hemmansegare Carl Andersson i Bröstorp, Tvings församling och Hanna Eriksdotter, bonddotter i Mörtjuk nr 9. Han lemnar bevis från Tving nr 4. Hannas fader Erik Olofsson ib. närvarande. Vigseln i Bräkne-Hoby.34/21
1877inflyttade Karl och Hanna till Bröstorp nr 98. Karl kom närmast från Jämsunda nr 121. Hanna kom från Bräkne-Hoby församling, inflyttningsattest.34/21
1878
15/8
föddes Ernst, son till bonden Carl Andersson och hustru Hanna Eriks i Bröstorp nr 98, sid 282 i HFL. 1:a barnet, varit gifta 1 år. Dopvittnen: Hemmansegare Erik Olsson och Elna Olsson af Hoby församling [Hannas föräldrar]. 35/22
1880
19/4
föddes Erik Bernhard, son till bonden Carl Andersson och hustru Hanna Eriks i Bröstorp nr 98, sid 282 i HFL. 2:a barnet, varit gifta 3 år. Dopvittnen: Snickaren Lundegård och hustru Kjersti Carlsdotter i Bråstorp. 37/24
1882
28/10
föddes Frida Eleonora, dotter till Hem. eg. Carl Andersson och hustru Hanna Eriks i Bröstorp nr 98, sid 282 i HFL. 3:e barnet, varit gifta 5 år. Dopvittnen: Smed o Bond. Johan Andersson [Carls bror] o h. Maria Olasdtr Jemsunda.39/26
1885
16/5
föddes Ellen Paulina, dotter till Hemm. eg. Carl Andersson och h.h. Hanna Eriksdr i Bröstorp nr 98, sid 278 i HFL. Dopvittnen: Enkan Hedda Åkesdtr i Bröstorp och Bond C Andersson sjelf.42/29
1886utflyttade sonen Ernst (8 år) till sina morföräldrar i Hoby.43/30
1889
14/11
föddes Thure Edmund, son till hemmansegaren Carl Andersson och hans hustru Hanna Eriksdr i Bröstorp nr 98, sid 278 i HFL. Dopvittnen: Enkan Thilda Carlsdtr från Bröstorp och Andreas Isaksson. Gifta 12 år. Döpt af C. C. Nordström.46/33
1894
22/12
dog bondhustrun Hanna Eriksdotter i Bröstorp nr 98. Dödsorsak: hjärtlidande med lunginflammation. Hon begravdes 4/1 1895.51/38
1904
4/11
utflyttade dottern Ellen Paulina (19 år) till Karlskrona stadsförsamling. Utflyttningsnr 96 Tvings församling. Sid 803 i Karlskrona stadsförsamlings församlingsbok. Inflyttningsnr 455 Karlskrona stadsförsamling: ”Inflyttad till 7:5, sid 4228 i församlingsboken”. Det står kvarter 4:13, kan det vara Psilander?
1906
22/5
utflyttade dottern Frida Eleonora (23 år) till S:t Pauli församling i Malmö. Utflyttningslängd. Det står Nordamerika. Inflyttningslängd S:t Pauli. Tjänade som piga i kvarteret Judith I till 1/10 1907 hos en handlarfamilj. Utflyttade med denna familj från S:t Pauli till S:t Petri församling 1/10 1907. S:t Petri inflyttningslängd 1907 9/10. Kvarteret Karl Gustaf 3 A. Hon stannade där till 1908 29/4, då hon flyttade tillbaka till Tving igen.63/-
1907
13/9
övertog sonen Erik Bernhard (27 år) ägandet av Bröstorp nr 98.64/-
1908
29/5
återkom dottern Frida Eleonora till Bröstorp nr 98. Hon kom närmast från S:t Petri församling i Malmö. Hon tjänade som piga i Malmö i ungefär 2 år.65/-
1909
28/12
utflyttade sonen Thure Edmund till Fogelfors, Kalmar län. Han arbetade där som handelsbiträde. Utflyttningsattest Tvings församling och inflyttningsattest Fogelfors församling. Thure återvände till Bröstorp efter ungefär 8 månader.66/-
1919
27/3
utflyttade sonen Thure Edmund till Ålem, Kalmar län. Inflyttningsattest Ålems församling. I februari 1920 utflyttade han sedan till Ronneby stadsförsamling.76/-
1925
28/7
dog förre hemmansägaren Karl Andersson i Bröstorp.82