Karl Andersson och Hanna Eriksdotter i Bröstorp

Senast uppdaterad 13 mars, 2021 av Johan Abrahamsson

DatumHändelseÅlder
1843
25/3
föddes Karl, son till gårdssmeden Anders Abramsson och dess hustru Elin Jönsdotter i Gredeby 67, Nättraby församling. Vittnen: gifte drängen Jöns Mattsson och dess hustru Elin Olasdotter samt drängen Olof Magnusson, alla från Gredeby
1856
1/2
föddes Hanna, dotter till bonden Erik Olofsson och hans hustru Elna Olasdotter (21 år) i nr 18 Mörtjuk, Bräkne-Hoby församling. Vittnen: hustru Inger Pålsdotter och bonden i Mörtjuk, Pehr Enarsson.
1877
13/7
vigdes hemmansegare Carl Andersson i Bröstorp, Tvings församling och Hanna Eriksdotter, bonddotter i Mörtjuk nr 9. Han lemnar bevis från Tving nr 4. Hannas fader Erik Olofsson ib. närvarande. Vigseln i Bräkne-Hoby.34/21
1877inflyttade Karl och Hanna till Bröstorp nr 98. Karl kom närmast från Jämsunda nr 121. Hanna kom från Bräkne-Hoby församling, inflyttningsattest.34/21
1878
15/8
föddes Ernst, son till bonden Carl Andersson och hustru Hanna Eriks i Bröstorp nr 98, sid 282 i HFL. 1:a barnet, varit gifta 1 år. Dopvittnen: Hemmansegare Erik Olsson och Elna Olsson af Hoby församling [Hannas föräldrar]. 35/22
1880
19/4
föddes Erik Bernhard, son till bonden Carl Andersson och hustru Hanna Eriks i Bröstorp nr 98, sid 282 i HFL. 2:a barnet, varit gifta 3 år. Dopvittnen: Snickaren Lundegård och hustru Kjersti Carlsdotter i Bråstorp. 37/24
1882
28/10
föddes Frida Eleonora, dotter till Hem. eg. Carl Andersson och hustru Hanna Eriks i Bröstorp nr 98, sid 282 i HFL. 3:e barnet, varit gifta 5 år. Dopvittnen: Smed o Bond. Johan Andersson [Carls bror] o h. Maria Olasdtr Jemsunda.39/26
1885
16/5
föddes Ellen Paulina, dotter till Hemm. eg. Carl Andersson och h.h. Hanna Eriksdr i Bröstorp nr 98, sid 278 i HFL. Dopvittnen: Enkan Hedda Åkesdtr i Bröstorp och Bond C Andersson sjelf.42/29
1886utflyttade sonen Ernst (8 år) till sina morföräldrar i Hoby.43/30
1889
14/11
föddes Thure Edmund, son till hemmansegaren Carl Andersson och hans hustru Hanna Eriksdr i Bröstorp nr 98, sid 278 i HFL. Dopvittnen: Enkan Thilda Carlsdtr från Bröstorp och Andreas Isaksson. Gifta 12 år. Döpt af C. C. Nordström.46/33
1894
22/12
dog bondhustrun Hanna Eriksdotter i Bröstorp nr 98. Dödsorsak: hjärtlidande med lunginflammation. Hon begravdes 4/1 1895.51/38
1904
4/11
utflyttade dottern Ellen Paulina (19 år) till Karlskrona stadsförsamling. Utflyttningsnr 96 Tvings församling. Sid 803 i Karlskrona stadsförsamlings församlingsbok. Inflyttningsnr 455 Karlskrona stadsförsamling: ”Inflyttad till 7:5, sid 4228 i församlingsboken”. Det står kvarter 4:13, kan det vara Psilander?
1906
22/5
utflyttade dottern Frida Eleonora (23 år) till S:t Pauli församling i Malmö. Utflyttningslängd. Det står Nordamerika. Inflyttningslängd S:t Pauli. Tjänade som piga i kvarteret Judith I till 1/10 1907 hos en handlarfamilj. Utflyttade med denna familj från S:t Pauli till S:t Petri församling 1/10 1907. S:t Petri inflyttningslängd 1907 9/10. Kvarteret Karl Gustaf 3 A. Hon stannade där till 1908 29/4, då hon flyttade tillbaka till Tving igen.63/-
1907
13/9
övertog sonen Erik Bernhard (27 år) ägandet av Bröstorp nr 98.64/-
1908
29/5
återkom dottern Frida Eleonora till Bröstorp nr 98. Hon kom närmast från S:t Petri församling i Malmö. Hon tjänade som piga i Malmö i ungefär 2 år.66/-